გადაზიდვის მოქმედების ვადა :

დან

მდე


გამგზავნი სადგური :
დანიშნულების სადგური :
შემოსვლის სასაზღვრო პუნქტი:
გასვლის სასაზღვრო პუნქტი :
ვაგონის საკუთრება :
ცარიელი /საკუთარი ღერძები :
ვაგონის ტიპები :
ტვირთის დასახელება :
ამ ვაგონებით გადაზიდული იყო ნავთობპროდუქტები
ტვირთის წონა (ტ.)
ვაგონების რაოდენობა :
ვაგონის დატვირთვა